خز پالتویی-نمایندگی خز پالتویی

بازرگانی شجاعی پارچه خز الیاف تأمین کننده و عرضه کننده

خز پالتویی نمایندگی خز پالتویی

میباشد.
shojaei_co

55898354 021
55898355 021
9102596785 0
www.tish-co.com


از دیگر محصولات و خدمات ارائه شده در این مجموعه میتوان به موارد زیر اشاره نمود:لطفا
پیش از اقدام به هرگونه خرید و یا انعقاد قرارداد با مشاورین ما تبادل نظر
نموده و ضمن اطلاع از توانمندی های ما از قیمت های رقابتی ما نیز مطلع
شوید.